Առավելագույն հնարավոր տեսողություն՝ կատարակտի վիրահատությունից հետո

Բիոգրաֆը (WaveLight 820) և Verion (Alcon) վիրահատական համակարգը որպես կատարակտով հիվանդների վիրահատությունից հետո առավելագույն հնարավոր տեսողություն ապահովելու գրավական։
տեսողություն
Վիրահատությունից հետո հիվանդի տեսողությունը կախված է ինչպես վիրաբույժի վորակավորոմից, այնպես էլ մինչ վիրահատությունը իրագործված ներակնային ոսպնյակի հաշվարկի ճշտությունից: Ս.Վ. Մալայանի անվ ԱԿ-ում ներակնային ոսպնյակները հաշվարկվում են վերջին սերնդի օպտիկական սարքավորումներով՝ բիոգրաֆի (WaveLight 820) և Verion վիրահատական համակարգի միջոցով:
տեսողություն
Վերջին սերնդի սարքավորումները ոսպնյակի հաշվարկի համար օգտագործում են ցածր կոհերենտությամբ օպտիկական ռեֆլեկտոմետրիայի սկզբունքը, ինչը թույլ է տալիս առավելագույն ճշգրտությամբ չափել աչքի առաջահետին առանցքը, ինչպես նաև հաշվարկի ժամանակ օգտագործվում է առաջային խցիկի խորությունը, եղջրենու հաստութունը, ոսպնյակի երկարությունը: Համակարգի առավելություններից մեկն էլ այն է, որ կանխատեսելով ամեն վիրաբույժի աչքի վրա թողած անհատական հետվիրահատական փոփոխությունը , հնարավորություն է տալիս վիրահատությունը պլնավորել այնպես, որ դա օգտագործվի ի օգուտ հետվիրահատական արդյունքի: Վերիոնի միջոցով կարարակտի վիրահատությունն անցնում է նոր մակարդակի. շտկվում է հիվանդի մինչվիրահատկան ռեֆրակցիան (հեռաեսություն, կարՃատեսություն) ներառյալ աստիգմատիզմը՝ ռեֆրակցիոն մոտեցում:
Հերթագրվելու համար զանգահարել՛ 010 359285, 094 705002
Հասցե՛ Ֆուչիկի 30
www.eyecenter.am