Կայուն ռիթմ՝ կայուն հիվանդ

Առիթմիաների բուժման 30-ամյա փորձ

  • 1C դասի oրիգինալ հակաառիթմիկ դեղամիջոց
  • Օպտիմալ ընտրություն սրտի արտահայտված կառուցվածքային փոփոխություններ չունեցող հիվանդների համար,
  • Արագ և հզոր ազդեցություն,
  • Նվազեցնում է պարասիմպատիկ նյարդային համակարգի ազդեցությունը սրտի վրա

Ցուցումներ՝

  • Նախասրտերի շողացում (ֆիբրիլյացիա) և թրթռում (թրթռացում),
  • Վերփորոքային և փորոքային էքստրասիստոլիա,
  • Վերփորոքային և փորոքային տախիկարդիա:

Էտացիզինի մեկ հաբը պարունակում է 50 մգ էտացիզին: Դեղաչափը որոշվում է անհատական՝ մեծահասակներին 50 մգ՝ օրը 2-3 անգամ: Երբեմն կարելի է հասցնել մինչև 4 անգամի:

ՀՀ-ում «Օլայնֆարմ» ԲԸ ներկայացուցչություն ԱՍ
Հասցե՝ Խորենացի 15, հեռ.՝ +37410601616